Schola

Od roku 2012 nesměle zahájila svou práci dětská schóla. Nejprve v rámci výuky náboženství, od letošního školního roku pravidelně ve vlastním čase scházející se děti z naší farnosti zpívají krásné písničky. Už si i zkusily, jaké to je společně vystoupit při bohoslužbě ve staňkovském kostele. Nejkrásnější práce byla v předvánočním čase, kdy se připojily k již tradičnímu nácviku pásma koled provázejícím celý vánoční příběh, které o těchto Vánocích zaznělo před poděvouskou kapličkou již po sedmé. Děti jej předvedly i ve staňkovském kostele a v domově důchodců v Černovicích. Zveme další zájemce o společné zpívání. Scházíme se vždy v pátek ve 13:50 na staňkovské faře.

Jana Vacíková