Charitativní koncert - Koinonia - Společenství

Jan Pavel II - foto


 

Návštěva dětí z Polska

Fotky kaple na faře