Mons. František Radkovský

 – biskup plzeňský (bip@bip.cz)

Pavla Anderlová – sekretářka (anderlova@bip.cz)
Ján Grajcár – sekretář (grajcar@bip.cz)

Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, se narodil 3. října 1939 v Třešti na Jihlavsku. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Telči začal v roce 1957 studovat na Matematicko–fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se na matematickou statistiku a promoval v roce 1962. V letech 1962 až 1964 vykonával základní vojenskou službu na východním Slovensku, poté pracoval jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a později v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se podílel na přípravě modernizace výuky matematiky.

V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze 27. června 1970. Po vysvěcení působil dva roky jako kaplan v Mariánských Lázních a od roku 1972 byl duchovním správcem Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních.

Dne 17. března 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška 7. dubna 1990. Za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: „Uvěřili jsme v lásku.“ Od založení Biskupské konference ČSFR byl jejím generálním sekretářem. Tuto funkci zastával i po rozdělení státu a vzniku České biskupské konference až do 7. července 1993. Při České biskupské konferenci je odpovědný za laiky, nová církevní hnutí a komunity, ekumenismus.

Prvním biskupem Diecéze plzeňské, nově zřízené papežem Janem Pavlem II. (zřizovací listina) byl jmenován 31. května 1993 a 10. července 1993 se ujal jejího řízení (jmenovací listina). Je statutárním orgánem Biskupství plzeňského a jeho nejvyšším představitelem při jednání se státními i církevními orgány, mezinárodními institucemi apod. Výběr z některých pastýřských listů a dalších textů biskupa najdete zde.