Archiv článků

NOVÝ WEB FARNOSTI : www.rimskokatolicka-farnost-ve-stankove.estranky.cz

10.12.2016 20:18
U P O Z O R N Ě N Í V současné době jsou tyto webové stránky již mimo provoz a budou časem úplně zrušeny. Římskokatolická farnost ve Staňkově, ale má již v provozu úplně nové webové stránky, které jsou aktuální a denně jsou aktualizovány, jsou přehledné, rozsáhlé a najdete v nich úplně všechno co...

6. Svátost Kněžství

21.12.2013 14:10
6. Svátost Kněžství  Kristus vyvolil z učedníků, které si kolem sebe shromáždil, dvanáct, které zvlášť vychovává a nazývá apoštoly. Těch dvanáct Ježíš vybavuje zvláštním posláním, které je možno chápat jako pověření k službám Božímu lidu. Jsou to: 1. služba hlásání Božího slova 2....

7. Svátost Manželství

21.12.2013 14:10
7. Svátost Manželství  Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, aby byli jedno a aby byli obrazem Božím. Proto to je jediná svátost, kterou neuděluje církev, ale kterou si udělují manželé navzájem. Církev zde vystupuje pouze jako svědek tohoto spojení a manžele provází požehnáním. Ve...

5. Svátost Nemocných

21.12.2013 14:09
5. Svátost Nemocných  Svátost nemocných či pomazání nemocných je určena lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny. Svátost je nemocnému v jeho vážné nemoci posilou na duchu.  Nemocný může skrze ni dojít i tělesného uzdravení. Svátost nemocných lze...

3. Eucharistie

21.12.2013 14:08
3.Eucharistie   Kristus den předtím, než za naše hříchy zemřel na kříži, pozval apoštoly ke společnému slavení večeře. Nad nekvašeným chlebem Ježíš říká: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává" a nad kalichem požehnání: "Toto je moje krev, krev nové smlouvy, která se za vás vylévá....

4. Svátost smíření

21.12.2013 14:08
4.Svátost smíření (svatá zpověď) je vyvrcholením pokání křesťana, v níž se odpouští hříchy mocí Kristovou. Podmínky přijetí svátosti smíření: lítost – tj. bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu spojeného s předsevzetím v budoucnu již nehřešit vyznání hříchů před knězem– je...

2. Břimování

21.12.2013 14:06
2. Biřmování    Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. Ve svátosti biřmování jsou pokřtění pevněji spojeni s církví a obdarováni silou Ducha svatého, aby byli schopni vydávat svědectví o své víře. Skrze svátost biřmování jsou uschopněni víru šířit a bránit. Stávají se tak...

1. Křest

21.12.2013 14:05
  1.Křest Křest představuje začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvíli, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Křest je cestou z říše smrti do života; je branou do církve a...

kurz

08.05.2013 16:28
Nový Dokument aplikace Microsoft Word.docx (402,3 kB)

setkání rodin

21.04.2013 15:00
Na stekání rodin zavítá i biskup František
Záznamy: 1 - 10 ze 10